26 thg 4, 2016

TRONG NHAU

Nếu là quen biết thường thôi
thì sao lại cứ đứng ngồi trong nhau
Nếu là cơn gió qua cầu
Thì sao lại đọng trong nhau bao giờ
Hai giọt nước , hai bến bờ
Tan trong nhau tự bao giờ...Trong nhau!...

NC

1 thg 4, 2016

VÀO HẠ

Góc vườn lừng hương bưởi
Nắng mật ong vàng hoe
Tiếng ve vương ngoài ngõ 
Bông Lựu trỏ sang hè

Vườn xoan lá xẫm dần
 Nàng Bân qua vội vã
Nhường lối vào mùa hạ
Cho Phượng hồng đơm bông

Ơi em gái miền Trung
Hãy chờ anh thong thả 
Cùng anh vào mùa hạ 
Rồi về Bầm nghe em!