24 thg 3, 2014

KHÚC GIAO MÙA


Tắc Kè kêu mỏi mồm mà chẳng thấy mưa
Cóc nghiến mòn răng trời còn oi bức 
Cây rủ lá tán không xòe được 
Con Kỳ Nhông mấy tháng chẳng đổi màu.

Đoạn giao mùa sao giao quá lâu?
Để mọi sinh linh đợi chờ khắc khoải!
Lá rừng Khộp rụng hết rồi cành trơ trọi mãi 
Đá bạc đầu phơi nắng giữ lòng sông

Còn ai đợi giao mùa nữa không?
Khi nước cạn lộ mình cá không vượt thác 
Dẫu vơi đầy giữa dòng đời cũng mặc
Thì ra ai cũng khắc khoải , đoạn Giao Mùa !

Nam Chung

14 thg 3, 2014

BUÔN ĐÔN THÁNG BA VỀ
Tháng Ba!
có ở khắp mọi nơi 
Riêng Tây Nguyên 
Tháng ba về Buôn Đôn hội tụ 

Lệ tục truyền đời không bao giờ cũ 
Ngạo nghễ cây nêu bên đống lửa rực trời 
Tháng ba về rồi !
Điệu Ay-Ray bồng bềnh bếp lửa 
tiếng cồng chiêng xuyên đêm 
Dập dềnh nghiêng ngửa 
Trôi trong rượu cần 
vào lễ hội đâm trâu

Tháng ba về ,
dịp trai gái tìm nhau 
Lễ hội Buôn Đôn như chợ tình phương Bắc 
Họ hẹn nhau năm trước 
Về tìm gặp lại năm sau
Mong mùa rẫy này qua mau 
Vào mùa rẫy mới 
Được gặp nhau rồi thành đôi lứa 
Buôn Đôn đất cứ hẹp dần 

Nhiều vùng đất hoang sơ nay đã thành làng 
Những trảng rừng bằng nay thành ruộng lúa 
Ngọn suối mùa khô xưa cây ven bờ héo úa 
Nay thành hồ nước trong mùa cạn , mùa đầy 

Buôn Đôn , tháng bảy không có heo may
Tiết Đại Hàn qua khi nào không biết 
 Chỉ có tháng ba không bao giờ mất :
Lễ hội Đâm trâu , 
Cúng bến nước 
Cúng Zàng !

Nam chung