27 thg 6, 2013

TIẾC

Khi trẻ chẳng ai đến tặng quà
Về già con cháu quý mừng ta
Hàm răng mất nửa thì cho kẹo
Đôi mắt kín màng được tặng hoa
Sung sức cần ăn thì chẳng có
Lực tàn cầu ít sẵn trong nhà
Ngồi buồn nghĩ tiếc cây rau héo
Tưới đủ thứ mà đếch trổ hoa

Nam Chung

15 thg 6, 2013

VẸN TRÒN

Rằng không duyên phận về sau
Xin đừng hẹn gặp  để sầu chia phôi 
Chẳng thà cách mặt khuất lời 
Để còn , còn mãi cả đời trong nhau
Lưu trong tim, giữ trong đầu 
Có nghìn xưa , đến nghìn sau vẫn còn 
Chưa lời hẹn bể thề non
Dẫu buồn vui , giữ vẹn tròn cho nhau !

Nam Chung 

3 thg 6, 2013

HỎI LÃ VỌNG


Đi câu kiếm sống hay câu chơi ?
Mải mê quên cả lối về trời
Giật mình đã tám trăm năm lẻ 
Thấy không đá ngược nước trôi xuôi

Biết bao rừng cháy bao cây đổ 
Suối sủi sông dâng đất đá trôi
Mà vẫn lặng thinh như không biết 
Chắc ông nước lửa nó mua rồi !

Nam Chung