23 thg 8, 2013

THÁNG NGÂU

Sáng mai bồng bềnh sương mỏng 
Chiều hôm ào ạt mưa dày
Nhớ vào ngày ba...ra bảy...
Gặp vội vàng rồi chia tay.

Một mối tình buồn muôn thuở 
Lưu trong tâm thức mỗi người 
Tháng bảy gợi bao hoài niệm
Cuộc tình thương nhớ đầy vơi !
 Nam chung

14 thg 8, 2013

VỀ QUA CHỢ TỨ

Kính dâng hương hồn mẹ,nhân dịp lễ Vu Lan2013

Về qua chợ Tứ chiều mưa
Rưng rưng nhớ dáng mẹ xưa chân trần
Đường trơn bấm quẹo ngón chân
chợ phiên mỗi tháng mấy lần chợ phiên
Chiều nghiêng ,dáng mẹ cũng nghiêng
Con đường cong nỗi ưu phiền cũng cong

Cái thời cầu chửa qua sông
Xuống đò trưa nắng , bóng lồng trong quang
Đầy vơi nặng nhẹ gánh hàng
mua từ chợ Tứ bán sang chợ Đồng
Đòn bằng gánh mãi nên cong
Về già mang dáng "bà còng...trời mưa"

Còn đâu dáng mẹ ngày xưa
Về qua chợ Tứ chiều mưa thấm buồn !

Nam Chung 

8 thg 8, 2013

NGUYỆN CẦU

Rừng xưa núi chập trùng mây
Nghìn năm sương khói ấp cây rừng già
Tiếng chuông từ đấy vọng ra 
gọi ai về với ngôi nhà tâm linh
Đến đây tìm lại chính mình 
Dẫu dối gian tạm đoạn tình dối gian
Thành tâm cởi mở ruột gan
Trước Phật đài thấy: tâm nhàn sáng thêm !
                                           Đồi Tâm linh khu DLST Bản Đôn

Nam chung