26 thg 6, 2015

TÌNH QUÊ

Cảnh quê còn mãi hồn quê
Đi muôn nơi vẫn nhớ vè nơi đây
Vườn rau xanh , giếng nước đầy
Hàng cau ngay thẳng nghĩa dày nông sâu
Thoáng thôi đã bạc mái đầu
Trở về vui với tình trầu duyên cau !

NC

4 thg 6, 2015

HỒ ĐẮC MINH


Có một nơi mà hàng chục ha rừng bị băm nát để làm khu du lịch sinh thái nhưng đến nay "Du lịch ..." chẳng ra du lịch mà cả cánh rừng dó đang dần bị " sa mạc hóa" Hai bức ảnh trên chỉ còn lại dấu vết của rừng thôi!

XIN ĐỪNG!
Hồ lặng chiều vương nắng rừng cây
Một vùng tĩnh tựa chốn Am Mây 
Xin đừng "Băm thái " làm  sinh thái
Cứ để nguyên sơ mãi thế này !

Nam Chung