20 thg 12, 2013

HỎI !


Rừng xưa ơi mất đâu rồi ?
Trăng sao bảng lảng dưới trời mù sương
Lối xưa nhòa nhạt dấu đường
Mưa tuôn xối xả suối nguồn vơi nhanh
Nước về đâu hỡi sóng xanh?
Núi cao đất lở phố thành biển sâu
Người ơi rồi sẽ về đâu
Nhân gian khắc khoải trong màu đau tang!

Nam Chung

8 thg 12, 2013

TRỞ VỀ BÃI KHÁCH*

  Nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập QDND VN
Tưởng nhớ người anh cả của QĐND VN

Trở về bãi khách năm xưa
Rừng mùa khô lá đung đưa xạc xào 
Cây xòe tán tự thuở nào 
Làm ô che chở quân vào quân ra
Dọc ngang rối mắt rừng già 
Võng tăng mắc vội mái nhà chông chênh
Ngày qua bao thác , bao gềnh 
Đêm vào bãi khách bồng bềnh nôi đưa 
Hết mùa khô tiếp mùa mưa 
Quân đi chiến dịch dấu xưa vẫn còn
Vết dày xối trũng đường mòn
Rừng xưa bãi khách ai còn nhớ chăng ?

Trở về bãi khách váng tanh 
Nơi rừng xanh , vẫn rừng xanh-vẫn rừng!...

Nam Chung

*Bãi khách:Trạm dừng chân nghỉ qua đêm của bộ đội trong những năm chống Mỹ .