3 thg 2, 2014

THOÁT NẠN


Năm nay chú Ngựa định xơi ta
Vật tớ xuống đường tưởng khó qua
Đức cả vẫn còn nguyên thể xác
Phúc dầy, sứt sẹo chút thôi mà.
Bạn bè thân thích qua thăm viếng 
Con cháu họ hàng đến xuýt xoa
Tớ thoát nạn rồi tớ chén Ngựa
Nghinh Xuân đón tết vẫn dầy hoa.

NamChung
  ngày mùng4 tết Giáp Ngọ.