26 thg 5, 2015

NHỮNG LỜI TÂM SỰ


Được mất, đắng cay nếm đủ rồi
tỉnh say, say tỉnh cũng thế thôi
Chiếu đất, màn trời thì dư dả
Đất chật mà thưa vắng bóng người...!

Nam chung

13 thg 5, 2015

VÔ THƯỜNG

 ST

Trăm năm ở với cõi người
Trăm năm vần vũ cuộc đời đục trong !
N C