17 thg 1, 2016

LỜI TRĂNG THÁNG CHẠP

Chia tay năm cũ người ơi
Dù là rằm cuối trăng tôi vẫn tròn
Trước sau nghĩa biển tình non
Vẫn là rằm của trăng tròn đầu năm!

NC