26 thg 3, 2016

TÌNH GIÀ

Thân già ngồi cạnh gốc cây già
Lồi lõm sẹo sần chính là ta.
Tớ bảy mươi xuân trong trời đất ;
Cậu bốn mươi thu giữa vườn nhà.
Rảng rang rỗi rãi cành suông xả;
Bận bịu bỏ bê lá xùm xòa.
May vẫn còn nhau còn mà ngắm
Gầy béo héo tươi cũng của nhà!

12 thg 3, 2016

VỀ QUA CHỢ TỨ


Kỷ niệm 7 năm ngày mẹ mất!

Về qua chợ Tứ chiều mưa
Rưng rưng nhớ dáng mẹ xưa chân trần
Đường trơn bấm quẹo ngón chân
Chợ phiên mỗi tháng mấy lần chợ phiên
Chiều nghiêng dáng mẹ cũng nghiêng 
Con đường cong nỗi ưu phiền cũng cong
Nặng vai nhưng rất nhẹ lòng
Niềm vui đọng dưới mấu cong đầu đòn
Sâu tình chồng nặng nghĩa con
Mặc cho năm méo tháng tròn như không
Gập ghềnh dốc bến Cửa Sông
Xuống đò trưa nắng bóng lồng trong quang
Đầy vơi nặng nhẹ gánh hàng 
Mua từ chợ Tứ bán sang chợ Đồng
Đòn bằng gánh mãi nên cong
về già mang dáng "Bà còng...Trời mưa"*
Còn đâu dáng mẹ ngày xưa 
Về qua chợ Tứ chiều mưa thấy Người!...

Nam chung
Baì đăng lại có bổ sung, sửa chữa