17 thg 7, 2015

NHỮNG HÒN VỌNG PHU

Cảm hoài tháng bảy !

Thà anh còn độc thân ra đi
Thì đâu có những người chờ chồng hóa đá.
Biết bao hòn vọng phu vùng miền nào chẳng có
Những người vợ:
"Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về"*

Những quả phụ vừa qua tuổi dậy thì; 
Sau đêm tân hôn "đi đò đầy". Hóa đá!
Cái cảm giác yêu thương mới vừa quen vừa lạ.
Như trái cây còn nửa chín , nửa xanh.

Đất nước mình bao nhiêu cuộc chiến tranh?
Mà hòn Vọng phu lại nhiều đến thế!
Cầu cho được bình yên.
Đừng lặp lại những tháng ngày dâu bể
Để không còn ai phải hóa đá trông chồng !

Nam Chung.
*Lời bài hát:"hòn Vọng Phu" của nhạc sĩ Lê Thương .