17 thg 1, 2015

LÁ RỤNG

Nhìn mỗi chiếc lá rụng
Thấy một nhịp đời qua
Bồng bềnh trong tâm tưởng
Bỗng thấy mình đang già

Giật mình ngồi đếm tuổi 
tính bao mùa lá rơi
Nơi nách cuống lá rụng
Đang nảy lộc đâm chồi

Đừng buồn vì lá rụng 
Chuyện thường thôi lẽ đời!...

Nam chung.