15 thg 1, 2014

XONG !

Mừng thêm tuổi mới

Việc nhà đã tạm xong xuôi,
Khoảng bình yên dưới mảnh trời riêng ta.
Một thời trận mạc xông pha
Đạn bom bỏ sót may mà còn nguyên.

Phận má hồng bảo truân chuyên,
Thân trai sao cũng lụy phiền lắm thay!

Rảnh rang bấm đốt ngón tay
Mấy mươi năm cũng vơi đầy can qua!
Lưng Lưng còn chút chiều tà
Dẫu nắng phai chẳng nhạt nhòa - cuối Đông !

Nam Chung.

3 thg 1, 2014

TRƯỚC TẾT NÓI CÙNG CON

Để có mùa xuân thân cây từng chiu chắt
Mới đến ngày hoa lộc được sinh sôi.
Mỗi tờ bạc cán ra từ sức lực
Đều mặn mòi chan chát vị mồ hôi !

Nam Chung