29 thg 10, 2013

VỊNH TAM ĐA

ÔNG PHÚC

Dày phúc thường đâu có dày tiền
Cả đời đạm bạc sống thanh liêm
Xênh xang áo mũ đông con cháu
Thanh thản ra đi lúc quy tiên.

ÔNG LỘC

Quan cao bổng lộc thả tay vơ
Của lắm tiền nhiều bởi ăn dơ
Giàu có mà sao lòng hưu quạnh
Lộc dày con cháu lại quá thưa !

ÔNG THỌ

Cố sống làm chi sống quá lâu
Danh lợi họ hàng ai hưởng đâu
Trường thọ để cháu con đoản thọ
Về già ngoảnh lại thấy ai đâu!

Nam Chung

14 thg 10, 2013

TẢN MẠN CHÚT THÔI

BẤT CHỢT

Em chợt đến thôi nhưng ở lại rất lâu
Trong không gian cuộc đời anh rồi đấy
Em đâu có định tâm làm vậy
Mà sao anh không muốn để em về !

ĐỪNG ...NỮA!
               Tặng NĐT  PT. tác giả bài "ĐỪNG"

Ngăn rồi lại tiếp đấy thôi,
Đừng anh ...Em chả...Để rồi... nữa anh
Cái tiếng Đừng thật mong manh
Mà sao nghiêng ngả theo anh suốt đời !

Nam Chung


6 thg 10, 2013

THẾ GIỚI MẠNG

Thế giới ảo trên những trang mạng ảo Thành cái thực trong đời nào có ảo đâu Những tích tụ trên trang mạng ảo Làm vơi tan bao nỗi thảm sầu